DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG                        

STTHọ và tênGiới tínhNgày sinh Chức vụSố điện thoại
1Lê Văn NghiệmNam01/01/1982Chủ tịch công đoàn0913861755
2Trần Văn HưởngNam01/01/1979P.chủ tịch công đoàn0977362852
3Lê Việt LamNam01/01/1982Thành viên0945488664
4Lý Thị Bích NgânNữ01/01/1983Thành viên0948409550
5Nguyễn Thị chúc LinhNữ01/01/1989Thành viên0944809375