LỊCH PHÁT SÓNG

PHÁT TRÊN KÊNH VTV7 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

(Từ ngày 20/4 đến 25/4/2020)

 

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

THỨ/MÔN HỌC

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

Lớp 12

Từ

9:30

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH (10)

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH (10)

LỊCH SỬ

ĐỊA LÝ

VẬT LÍ

HOÁ HỌC

GDCD

SINH HỌC

VẬT LÍ

TIẾNG ANH (7)

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH (7)

SINH HỌC

ĐỊA LÝ

Lớp 10

Từ

14:30

 

 

VẬT LÍ

TIẾNG ANH (10)

HOÁ HỌC

SINH HỌC

LỊCH SỬ

ĐỊA LÝ

Lớp 9

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH(10)

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH (7)

TOÁN

TIẾNG ANH (7)

SINH HỌC

TIẾNG ANH (10)

TIẾNG ANH (7)

GDCD

TIẾNG ANH (10)

Lớp 8

Từ

18:30

TIẾNG ANH (10)

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH (10)

TOÁN

NGỮ VĂN

Lớp 7

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH (10)

Ghi chú:

  - Tiếng Anh (10): Tiếng Anh hệ 10 năm

  - Tiếng Anh (7)  : Tiếng Anh hệ 7 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ  2 NGÀY 20/4/2020

 

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

MÔN

TÊN BÀI

ĐÀI PTTH

Lớp 12

Từ

9:30

TOÁN

Hệ tọa độ trong không gian

Quảng Nam

LỊCH SỬ

Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)

Hà Nội

VẬT LÍ

Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Thừa Thiên Huế

Lớp 10

Từ

14:30

 

 

VẬT LÍ

Bài 27. Cơ năng

Hà Nội

Lớp 9

NGỮ VĂN

Viếng lăng Bác

Hải Phòng

TIẾNG ANH (7)

UNIT 7: SAVING ENERGY - GETTING STARTED; LISTEN AND READ; SPEAK; LISTEN

Hưng Yên

Lớp 8

Từ

18:30

TIẾNG ANH

UNIT 8: ENGLISH SPEAKING COUNTRIES - GETTING STARTED

Hà Nội

Lớp 7

TOÁN

Khái niệm về biểu thức đại số

Hà Nội

 

 

 

THỨ  3 NGÀY 21/4/2020

 

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

MÔN

TÊN BÀI

ĐÀI PTTH

Lớp 12

Từ

9:30

NGỮ VĂN

Vợ nhặt (tiết 2)

Hà Nội

ĐỊA LÝ

Cơ cấu ngành công nghiệp

Hà Nội

TIẾNG ANH (7)

UNIT 11: BOOK -READING

Tp. Hồ Chí Minh

Lớp 10

Từ

14:30

 

 

TIẾNG ANH

(10)

UNIT 7: CULTURAL DIVERSITY - GETTING STARTED

Hà Nội

Lớp 9

TIẾNG ANH(10)

UNIT 8: TOURISM - A CLOSER LOOK 1; A CLOSER LOOK 2

Hưng Yên

SINH HỌC

Bài 43-Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống của sinh vật

Hưng Yên

Lớp 8

Từ

18:30

TOÁN

Tính chất đường phân giác của tam giác

Hà Nội

Lớp 7

NGỮ VĂN

Đức tính giản dị của Bác Hồ

Hà Nội

 

 

 

 

THỨ  4 NGÀY 22/4/2020

 

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

MÔN

TÊN BÀI

ĐÀI PTTH

Lớp 12

Từ

9:30

TIẾNG ANH (10)

UNIT 7: ARTIFICIAL INTELLIGENCE -  READING AND VOCABULARY

Hà Nội

VẬT LÍ

Bài 28. Tia X

Hải Phòng

NGỮ VĂN

Vợ nhặt (tiết 3)

Hà Nội

Lớp 10

Từ

14:30

 

 

HOÁ HỌC

Lưu huỳnh

Hà Nội

Lớp 9

TOÁN

Hàm số y = ax2

Hải Phòng

TIẾNG ANH (10)

UNIT 8: TOURISM - SKILL 1

Hà Nội

Lớp 8

Từ

18:30

NGỮ VĂN

Tức cảnh Pác Bó

Hà Nội

Lớp 7

TIẾNG ANH

UNIT 8: FILMS - GETTING STARTED

Hà Nội

 

 

 

 

THỨ  5 NGÀY 23/4/2020

 

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

MÔN

TÊN BÀI

ĐÀI PTTH

Lớp 12

Từ

9:30

TOÁN

Tích phân (phần 2)

Đà Nẵng

HOÁ HỌC

Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Hải Phòng

TIẾNG ANH (7)

UNIT 11: BOOK - LANGUAGE FOCUS

Thừa Thiên Huế

Lớp 10

Từ

14:30

 

 

SINH HỌC

Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

Hà Nội

Lớp 9

NGỮ VĂN

Nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Hải Phòng

TIẾNG ANH (7)

UNIT 7: SAVING ENERGY - READ

Thừa Thiên Huế

Lớp 8

Từ

18:30

TIẾNG ANH

UNIT 8: ENGLISH SPEAKING COUNTRIES - A CLOSER LOOK 1

Hà Nội

Lớp 7

TOÁN

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Hà Nội

 

 

 

 

 

THỨ  6 NGÀY 24/4/2020

 

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

MÔN

TÊN BÀI

ĐÀI PTTH

Lớp 12

Từ

9:30

NGỮ VĂN

Giá trị văn học

Hà Nội

GDCD

Bài Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ ( tiết 2)

Huế

SINH HỌC

Bài 29, 30. Quá trình hình thành loài

Quảng Nam

Lớp 10

Từ

14:30

 

 

LỊCH SỬ

Bài 22. Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII

Hà Nội

Lớp 9

TIẾNG ANH (7)

UNIT 7: SAVING ENERGY - LANGUAGE FOCUS

Thừa Thiên Huế

GDCD

Chuyên đề: Các giá trị đạo đức

Nam Định

Lớp 8

Từ

18:30

TOÁN

Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Hà Nội

Lớp 7

NGỮ VĂN

Ý nghĩa văn chương

Hà Nội

 

 

 

 

 

THỨ  7 NGÀY 25/4/2020

 

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

MÔN

TÊN BÀI

ĐÀI PTTH

Lớp 12

Từ

9:30

TIẾNG ANH (10)

UNIT 7: ARTIFICIAL INTELLIGENCE - LISTENING AND SPEAKING

Hà Nội

SINH HỌC

Bài 35. Môi trường và các nhân tố sinh thái

Hưng Yên

ĐỊA LÝ

Các ngành công nghiệp trọng điểm

Thừa Thiên Huế

Lớp 10

Từ

14:30

 

 

ĐỊA LÝ

Địa lí các ngành công nghiệp

Hà Nội

Lớp 9

TOÁN

Tứ giác nội tiếp

Hải Phòng

TIẾNG ANH (10)

UNIT 8: TOURISM - SKILL 2

Hà Nội

Lớp 8

Từ

18:30

NGỮ VĂN

Chiếu dời đô

Hà Nội

Lớp 7

TIẾNG ANH

(10)

UNIT 8: FILMS - A CLOSER LOOK 1

Hà Nội